Ympäristöajattelumme

Kohti päästötöntä autoilua!

Toyota on sitoutunut vähentämään autojensa ympäristövaikutuksia niiden koko elinkaaren osalta. Mietimme kaiken tarkkaan suunnittelusta, tuotantoon, ajamiseen ja kierrätykseen: mitä käytämme ja mitä tuotamme minimoidaksemme haittavaikutukset ympäristölle.

Puhtaamman autoilun puolesta

Toyota-jälleenmyyjänäsi noudatamme kaikissa toimissamme ympäristösuojeluohjeita sekä viranomaisten ja kohdekuntien asettamia yksityiskohtaisia ympäristönsuojeluohjeita. Pyrimme aktiivisesti vähentämään luonnolle toiminnastamme aiheutuvaa syntyvää jätekuormitusta. Pyrimme ehkäisemään jätteiden syntyä ja suoritamme jätteiden lajittelun heti syntypaikalla. Toimimme ISO 14001-ympäristökäsikirjan mukaan.

Toyota-hybridit aloittivat uuden aikakauden jo 20 vuotta sitten.  Tänään Toyota kehittää mm. sähköautoilua ja polttokennoteknologiaa ja myös tulevaisuudessa Toyota aikoo olla puhtaamman autoilun edelläkävijä.

Toyota Kaivoksela ja TsushoAUTO Espoo hoitavat osuutensa esimerkillisesti niin ympäristö- kuin laatuasioissa. Käytössämme on ISO14001-Ympäristöjärjestelmä, joka on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli. Lisäksi yrityksemme on sitoutunut laatujohtamisjärjestelmään, josta meille on myönnetty AKL-Sertifiointi Oy:n toimesta ISO9001 –sertifikaatti.

Ympäristö- ja laatujärjestelmät ovat systemaattisia tapoja kehittää yrityksen ympäristö- ja laatuasioiden hallintaa.
ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli, joka auttaa organisaatioita sekä parantamaan ympäristönsuojelunsa tasoa että osoittamaan ympäristöasioidensa hyvää hoitoa.

Käytännön esimerkkejä ympäristöasioiden huomioimisesta arjessa ovat mm:
- Kannustamme työntekijöitämme havaitsemaan oman työnsä keskeiset ympäristötekijät ja -riskit
- Seuraamme toimipisteidemme veden-, sähkön- sekä kaukolämmön kulutusta ja pyrimme pienentämään niitä koko ajan eri keinoin
- Esittely- rent- ja ajokalustoautojemme co2 tavoite alle 112 g/km
- Tämän lisäksi olemme asettaneet tavoitteen Toyota Rent vuokraamokalustomme hybridiautojen osuudeksi 70 % ja lisäksi kitkarenkaiden osuudeksi 62%
- Kaivokselan toimipisteessä on uusittu valaistusta ympäristöystävälliseksi LED -valaistukseksi, sekä uusittu talotekniikkaa

Ympäristöpolitiikka

• Toyota Tsusho Nordic Oy toimii ympäristövastuullisesti, pyrkii säästämään luonnonvaroja ja vähentämään ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta, sitoutuu oman toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja ympäristön pilaantumisen estämiseen.
 
• Seuraamme ja noudatamme huolellisesti ympäristöasioita koskevaa lainsäädäntöä, uusia lakeja sekä ympäristönsuojeluun liittyviä asiakkaiden ja yhteiskunnan odotuksia.
 
• Suosimme ympäristövastuullisia tavarantoimittajia ja yhteistyökumppaneita.
 
• Lisäämme oman henkilöstömme ympäristötietoisuutta koulutuksilla ja ohjeistuksilla.
 
• Tiedotamme avoimesti toimintamme ympäristövaikutuksista www.ttnordic.fi

 
Ympäristöjärjestelmässä organisaatio:

    - sitoutuu ympäristönsuojelun tasonsa jatkuvaan parantamiseen
    - tunnistaa tuotteidensa, toimintojensa ja palveluidensa ympäristövaikutukset
    - selvittää lakisääteiset velvoitteensa ja huolehtii niiden täyttämisestä
    - asettaa ympäristötavoitteet ja seuraa niiden toteutumista
    - varaa resurssit
    - ylläpitää henkilöstön osaamista
    - ohjaa prosesseja ja toimintoja
    - varautuu ympäristöriskeihin ja onnettomuustilanteisiin
    - tarkkailee ja seuraa ympäristövaikutuksia
    - ennaltaehkäisee ympäristövahinkoja ja estää niiden toistumisen
    - ylläpitää hyviä ympäristökäytäntöjä
    - arvioi toimintansa tuloksia ja parantaa toimintaansa.

 

Ei pelkästään automme

Ympäristötavoitteidemme saavuttamiseen liittyy muutakin kuin vain valmistamamme autot. Ympäristöajattelu alkaa kestävää kehitystä tukevien tehtaiden rakentamisesta päätyen autojen helppoon kierrätettävyyteen.

Lähestymistapamme ympäristöön

Haluamme saavuttaa päästöttömän ja jätteettömän tulevaisuuden. Siksi olemme ottaneet avarakatseisen, ns. 360° lähestymistavan vähentääksemme kaikkien toimintamuotojemme ympäristölle aiheuttamia vaikutuksia.

Tuotantoautojemme aiheuttamien haitallisten päästöjen vähentämisen ohella työskentelemme väsymättä näillä alueilla:

  • Luonnonvarojen käytön minimointi autotuotannossa
  • Kierrätysmäärien maksimointi
  • Uudelleenkäytettävien ja kunnostettujen osien määrän kasvattaminen
  • Ympäristöön jättämämme jalanjäljen pienentäminen kaikissa toiminnoissamme 
Lue lisää Toyota.fi -sivustolta

Lue lisää Toyotan matkasta kohti nollapäästöjä

Toyota Tsusho Nordic OY mukana Green Deal -ilmastosopimuksessa

Marraskuussa 2018 liikenne- ja viestintäministeriö ja ympäristöministeriö solmivat yhdessä Autotuojat ja -teollisuus ry:n ja Autoalan Keskusliitto ry:n kanssa vapaaehtoisen green deal -ilmastosopimuksen, jolla tähdätään liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Sopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun asti.

Sopimuksessa asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi
Autoalan ilmastosopimus perustuu keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaan, jonka mukaan liikenteen päästöjä tulisi vähentää puoleen vuoteen 2030 mennessä. 

Valitsimme  Green Deal -ilmastosopimukseemme seuraavat toimenpiteet:
• kuluttajille ja yritysasiakkaille suunnatun informaation jakaminen vähäpäästöisistä ajoneuvoista
• vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien ajoneuvojen pitäminen esittelyautoina ja huollon sijaisautoina

 

 

 Tutustu lisää aiheeseen tästä.