Ympäristöajattelumme

Kohti päästötöntä autoilua!

Toyota on sitoutunut vähentämään autojensa ympäristövaikutuksia niiden koko elinkaaren osalta. Mietimme kaiken tarkkaan suunnittelusta, tuotantoon, ajamiseen ja kierrätykseen: mitä käytämme ja mitä tuotamme minimoidaksemme haittavaikutukset ympäristölle.

Puhtaamman autoilun puolesta

Toyota-hybridit aloittivat uuden aikakauden jo lähes 25 vuotta sitten.  Tänään Toyota kehittää mm. sähköautoilua ja polttokennoteknologiaa. Myös tulevaisuudessa Toyota aikoo olla puhtaamman autoilun edelläkävijä. Voit tutustua Toyotan matkaan kohti nollapäästöjä tästä.

Käytössämme on laatu- ja ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka täyttää ISO9001:2015 ja ISO14001:2015 standardien vaatimukset. 


Ympäristöpolitiikkamme


•    Toyota Tsusho Nordic Oy toimii ympäristövastuullisesti, pyrimme säästämään luonnonvaroja ja vähentämään ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta. Sitoudumme toiminnassamme jatkuvaan ympäristöasioiden parantamiseen ja ympäristön pilaantumisen estämiseen. 


•    Seuraamme ja noudatamme ympäristölainsäädäntöä, uusia lakeja sekä ympäristönsuojeluun liittyviä asiakkaiden ja yhteiskunnan odotuksia. 


•    Suosimme ympäristövastuullisia tavarantoimittajia ja yhteistyökumppaneita

 
•    Lisäämme henkilöstömme ympäristötietoisuutta koulutuksilla ja esim. jätelajittelun ohjeistuksilla. 


•    Seuraamme energian ja veden kulutusta ja kartoitamme säästökohteita vähentääksemme energiankulutusta esimerkiksi päivittämällä kiinteistöautomaatiota.