Sivujen käyttöehdot, tietosuoja, henkilötietojen käyttö,  rekisteriseloste  ja etämyynnin ehdot

Toyota Tsusho Nordic Oy käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja luottolaitoslainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. 

Henkilötietoja käsitellään palvelujemme ja asiakassuhteiden hoitamista varten. Tietoja käytetään myös asiakkaille suunnattuun markkinointiin. Sivujen käyttö vaatii evästeiden hyväksynnän. Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustajiltaan, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä, luottotoimintaa harjoittavilta yrityksiltä, luottotieto- ja asiakashäiriörekistereistä sekä maistraatilta. 

Toyota Tsusho Nordic Oy voi tallentaa puheluja ja viestejä sekä tiedon asiakkaan tunnistamisesta varmistaakseen viestin sisällön henkilön oikeellisuuden sekä koulutustarkoituksessa. 

Lue lisää tietosuoja- ja rekisteriselosteestamme.

 

TOYOTA TSUSHO NORDIC OY - ETÄMYYNTIÄ KOSKEVAT EHDOT

Päivitetty 14.3.2023

Myyjä: Toyota Tsusho Nordic Oy, y-tunnus 2224950-1 (jäljempänä ’myyjä’).

Toimipisteet: Lexus Kaivoksela, Toyota Kaivoksela, Lexus Espoo ja TsushoAUTO Suomenoja.

Myyjän toimipisteiden tarkemmat yhteystiedot on eritelty Liitteessä 1.

 

EHTOJEN SOVELTAMISALA

Nämä ehdot soveltuvat Myyjän myymien ajoneuvojen (myöhemmin ”Ajoneuvo”), ajoneuvojen vara- sekä lisäosien (myöhemmin ”Tuote”), että ajoneuvoihin liittyvien palveluiden (myöhemmin ”Palvelu”) etämyyntiin, kun etämyyntiä ei ole tehty Myyjän verkkokaupan kautta. Etämyynnillä tarkoitetaan kaupankäyntiä, jossa ostaja ja Myyjä eivät ole sopimusta solmittaessa samanaikaisesti läsnä, vaan kauppa tapahtuu sähköpostilla, puhelimitse tai muuta myyjän osoittamaa viestintävälinettä käyttäen.

Näitä ehtoja sovelletaan sen lisäksi, mitä on todettu osapuolten allekirjoittamassa ajoneuvon kauppasopimuksessa ja siihen liitetyissä Autoalan kuluttajaneuvottelukunnan (AUNE) hyväksymissä ja kuluttaja-asiamiehen tarkastamissa Autokaupan tilaus- ja kauppasopimusehdoissa uusille ja käytetyille ajoneuvoille.

Pidätämme oikeuden päivittää näitä ehtoja milloin tahansa. Päivitettyjä ehtoja sovelletaan tilauksiin, jotka on tehty uusien ehtojen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.
 

TILAAMINEN JA ASIAKKUUS

Ostajan tulee aina antaa nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa, sähköpostiosoitteensa, maksutietonsa ja muut ostamiseen vaaditut tiedot Myyjälle. Ostajan tulee lisäksi olla täysi-ikäinen (vähintään 18-vuotias); ja ostotapahtumaan käytetyn pankki-/luottokortin tai sähköisen maksuvälineen käyttäjätunnusten luvallinen haltija. Lisäksi ostajaan saatetaan soveltaa muita vaatimuksia, jotka ilmenevät myyntisopimuksesta tai sovellettavista muista ehdoista.

 

KAUPAN KOHDE, SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA KAUPAN KOHTEEN LUOVUTTAMINEN

1. Ajoneuvo:

a. Ajoneuvon etämyyntiä koskeva sitova sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sähköisesti ajoneuvon myyntiä koskevan kauppasopimuksen, joka sisältää Autoalan kuluttajaneuvottelukunnan (AUNE) hyväksymät ja kuluttaja-asiamiehen tarkastamat Autokaupan tilaus- ja kauppasopimusehdot uusille ja käytetyille ajoneuvoille, sekä nämä ehdot.

b. Kaupan kohteena oleva ajoneuvo mahdollisine lisävarusteineen sekä ajoneuvon luovutuspaikka ja -aika sekä muut kaupan yksityiskohdat on yksilöity osapuolten allekirjoittamassa ajoneuvon kauppasopimuksessa. Pääsääntöisesti luovutamme/toimitamme autoja Manner-Suomeen.

Ajoneuvon kauppahinta sekä mahdolliset toimitus- ym. kulut on yksilöity ajoneuvon kauppasopimuksessa. Allekirjoittamalla kauppasopimuksen ostaja hyväksyy kauppaan liittyvän maksuvelvollisuuden.

2. Muu Tuote, kuten vara- tai lisäosa:

a. Tuotetta koskeva myyntisopimus syntyy, kun asiakas on saanut tilatun Tuotteen tiedot ja nämä ehdot sähköpostitse, ja vahvistanut tilauksensa sähköpostitse.

b. Kaupan kohteena oleva tuote, sen kauppahinta sekä mahdolliset toimitus- ym. kulut on yksilöity asiakkaalle lähetetyssä sähköpostissa, johon vastaamalla asiakkaan tulee vahvistaa tilaus. Vahvistamalla tilauksensa sähköpostitse ostaja hyväksyy kauppaan liittyvän maksuvelvollisuuden.

3. Palvelu, kuten huolto

a. Palvelua koskeva myyntisopimus syntyy, kun asiakas on saanut tilatun Palvelun tiedot ja nämä ehdot sähköpostitse, ja vahvistanut tilauksensa sähköpostitse.

b. Kaupan kohteena oleva Palvelu, sen kauppahinta sekä mahdolliset muut kulut on yksilöity asiakkaalle lähetetyssä sähköpostissa, johon vastaamalla asiakkaan tulee vahvistaa tilaus. Vahvistamalla tilauksensa sähköpostitse ostaja hyväksyy kauppaan liittyvän maksuvelvollisuuden.

 

KAUPPAHINTA, MAKSUTAVAT JA -EHDOT

Etämyynnin yhteydessä ostaja maksaa Tuotteen tai Palvelun kauppahinnan tilisiirrolla, maksukortilla tai erikseen sovitulla rahoituksella ennen Tuotteen tai Palvelun luovutusta tai joka tapauksessa viimeistään luovutuksen yhteydessä, ellei muuta kirjallisesti sovita. Myyjä ei ole velvollinen luovuttamaan Ajoneuvoa, Tuotetta tai Palvelua ostajalle ennen kuin maksettavaksi sovittu kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan. Ajoneuvomaksuissa lisätietona tulee olla ostettavan ajoneuvon rekisterinumero, muodossa ABC-123.

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä

paytrail.com/kuluttaja/tietoa-maksamisesta

Ajoneuvon osamaksukauppa

Tarjoamme osamaksua vaihtoehtona vain Ajoneuvojen osalta. Pyydämme huomioimaan, että mikäli Ajoneuvosta solmitaan osamaksukauppa, Myyjä luovuttaa Ajoneuvon ostajalle, kun sovittu käsirahaosuus on maksettu Myyjälle ja Myyjä on saanut hyväksytyn rahoituspäätöksen rahoitusyhtiöltä.

 

TOIMITUSTAVAT

Ajoneuvo toimitetaan kauppasopimuksessa sovitulla tavalla.

Tuotteet toimitetaan postitse arviolta 3  arkipäivän kuluessa tilausvahvistuksen päiväyksestä lukien. Huomaathan, että toimitusaika voi olla pidempi esimerkiksi lomien ja alennusmyyntien yhteydessä.

Palvelu toimitetaan tilaussähköpostissa ilmoitetussa paikassa ja ilmoitettuna aikana.

 

 

OSTAJAN PERUUTTAMISOIKEUS

Soveltamisala

Mikäli ostaja on kuluttaja, joka hankkii tuotteen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten, on ostajalla oikeus peruuttaa ajoneuvon kauppa tässä kohdassa kuvattujen ehtojen mukaisesti.

Mikäli ostaja ei ole kuluttaja, ei Myyjä myönnä Ajoneuvoille, Tuotteille tai Palveluille peruuttamisoikeutta.

1. Ajoneuvot

a. Peruuttamisilmoitus ja ajoneuvon palauttaminen

Mikäli ostaja haluaa peruuttaa kaupan ja palauttaa Ajoneuvon, tulee hänen olla viimeistään 14 vuorokauden kuluttua ajoneuvon vastaanottamisesta ja rekisteröinnistä yhteydessä siihen Myyjän toimipisteeseen, josta hän on Ajoneuvon ostanut. Peruuttamisilmoitus tehdään lähettämällä näiden ehtojen liitteenä 2 oleva peruuttamislomake täytettynä Ajoneuvon myyneen toimipisteen sähköpostiosoitteeseen. Myyjän toimipisteiden yhteystiedot on lueteltu näiden ehtojen liitteessä 1. Peruuttamisilmoituksen vastaanotettuaan Myyjä ja ostaja sopivat Ajoneuvon palauttamisen yksityiskohdista.

Ostajan tulee palauttaa ajoneuvo viipymättä ja viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä Myyjän siihen toimipisteeseen, josta ajoneuvo on ostettu (näkyy kauppasopimuksesta) ja Myyjän muun ohjeistuksen mukaisesti. Ajoneuvon mukana tulee palauttaa kaikki Ajoneuvoon kuuluvat vakiovarusteet sekä kauppahintaan kuuluneet lisävarusteet, renkaat, avaimet ja asiapaperit. Myyjän edustaja tarkistaa palautettavan Ajoneuvon yhdessä ostajan kanssa.

b. Vastuu ostetusta Ajoneuvosta ja Ajoneuvoon tutustuminen, Ajoneuvon arvon aleneminen

Ostajan tulee käsitellä ostamaansa Ajoneuvoa huolellisesti siihen saakka, kunnes hän on päättänyt pitää Ajoneuvon. Ostajalla on oikeus tutustua Ajoneuvoon siten, kuin on tarpeen sen luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi. Koeajoluonteisen ajon katsotaan joka tapauksessa päättyneen, kun ajoneuvolla on ajettu 100 km; mikäli ostaja ajaa Ajoneuvolla yli 100 km ennen kaupan peruuttamista, katsotaan hänen ottaneen Ajoneuvon käyttöön.

Jos ostaja ajoneuvon käyttöönoton jälkeen päättää peruuttaa kaupan ja palauttaa ajoneuvon, on ostajalla velvollisuus korvata ajoneuvon arvonalennus ajoneuvon täyteen hintaan asti. Ellei jäljempänä esitetystä muuta johdu, määräytyy ajoneuvon arvonalennus seuraavasti (lasketaan niiden kilometrien perusteella, jotka ylittävät 100 km:n koeajoluonteisen ajon):

  • 10 senttiä kilometriä kohden, kun auton kauppahinta on tasolla 10 000 euroa;
  • 20 senttiä kilometriä kohden, kun auton kauppahinta on tasolla 20 000 euroa; ja
  • 30 senttiä kilometriä kohden, kun auton kauppahinta on tasolla 30 000 euroa tai enemmän.

Jos myyjä huomaa ostajan palauttamassa ajoneuvossa vaurioita tai muita puutteita, jotka ovat syntyneet ajoneuvon ollessa ostajan hallussa, tai jos ostaja ei esimerkiksi palauta ajoneuvon palautuksen yhteydessä kaikkia ajoneuvoon kuuluvia vakiovarusteita tai kauppahintaan kuuluneita lisävarusteita, renkaita, avaimia tai asiakirjoja, on myyjällä oikeus vähentää palautettavasta summasta lisäksi kyseisen vaurion tai puutteen aiheuttamaa arvonalenemista vastaava summa.

Mikäli Myyjä havaitsee ajoneuvossa kauppahinnan palauttamisen jälkeen vaurioita tai puutteita, jotka ovat syntyneet Ajoneuvon ollessa ostajan hallussa, on Myyjällä oikeus hakea Ajoneuvon palauttaneelta ostajalta takaisin Ajoneuvon arvon alenemista tai korjaamista vastaava summa. Myös ostajan tekemät asennukset ja huollot, joita Myyjä ei ole valtuuttanut, katsotaan vaurioiksi ja niiden korjaamiseksi tehdyistä toimenpiteistä voidaan veloittaa ostajaa vastaavasti.

c. Maksun palauttaminen ja ostajan korvaamat kustannukset

Mikäli ostaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, vastaa hän palautuskustannuksista, jotka ovat enintään kauppasopimuksessa yksilöityjen toimituskulujen suuruiset.

Mikäli ostaja on valinnut kaupan yhteydessä toimitustavaksi muun kuin noudon Myyjän toimipisteestä, vähennetään ostajalle palautettavasta kauppahinnasta Ajoneuvon toimituskulut.

Mikäli Ajoneuvossa on osamaksurahoitus, peruuntuu myös kauppaan liittyvä luottosopimus ilman toimenpiteitä, ja myyjä vähentää ostajalle palautettavasta summasta mahdollisesti jäljellä olevan luoton osuuden (maksetaan rahoitusyhtiölle) sekä siihen liittyvät rahoituskustannukset (korko, perustamiskulut jne.), jotka on yksilöity ostajan luottosopimuksessa. Ostajalla on myös mahdollisuus peruuttaa pelkästään osamaksusopimus. Tällöin peruutus tulee tehdä ko. rahoitusyhtiölle heidän ohjeidensa mukaisesti.

Myyjä palauttaa ajoneuvon kauppahinnan em. kustannuksilla vähennettynä neljäntoista (14) vuorokauden sisällä peruuttamisilmoituksen saatuaan käyttäen samaa maksutapaa kuin alkuperäisessä maksutapahtumassa. Myyjällä on kuitenkin oikeus pidättäytyä maksun palauttamisesta, kunnes ostaja on palauttanut Ajoneuvon takaisin myyjälle.  Suoritusten palauttamisesta ei aiheudu ostajalle kustannuksia.

 

2. Muu Tuote, kuten vara- tai lisäosa

a. Peruuttamisilmoitus ja Tuotteen palauttaminen

Mikäli ostaja haluaa peruuttaa kaupan ja palauttaa Tuotteen, tulee hänen olla viimeistään 14 vuorokauden kuluttua Tuotteen vastaanottamisesta yhteydessä siihen Myyjän toimipisteeseen, josta hän on Tuotteen ostanut. Peruuttamisilmoitus tehdään lähettämällä näiden ehtojen liitteenä 2 oleva peruuttamislomake täytettynä Tuotteen myyneen toimipisteen sähköpostiosoitteeseen. Myyjän toimipisteiden yhteystiedot on lueteltu näiden ehtojen liitteessä 1. Peruuttamisilmoituksen voi toimittaa Myyjälle myös palauttaessaan Tuotteen liikkeeseen.

Ostajan tulee palauttaa Tuote viipymättä ja viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä Myyjän siihen toimipisteeseen, josta Tuote on ostettu (näkyy kauppasopimuksesta).

Ostaja vastaa palautuskustannuksista, jotka ovat enintään kauppasopimuksessa yksilöityjen toimituskulujen suuruiset.

b. Peruutusoikeuden rajoitukset

Palautusoikeutta ei ole mittatilaus- tai muille vastaaville asiakkaan erityisestä toivomuksesta valmistetuille, tilatuille tai muokatuille tuotteille.

c. Palautettavan tuotteen kunto ja arvon aleneminen

Mikäli Asiakas on tilannut tuotteelle asennuksen ja asennus on suoritettu, voi Myyjä vähentää palautettavasta summasta asennuksen arvon.

Tuotteen tulee palautettaessa olla käyttämätön ja jälleenmyyntikelpoinen ja sen pitää sisältää kaikki ne asiakirjat, jotka Asiakas on Tuotteen ostaessaan saanut. Asiakas vastaa tuotteiden asianmukaisesta säilytyksestä ennen palautusta (esimerkiksi jäätymiselle arat tuotteet.) Myyjä voi vähentää tuotteen arvosta kohtuulliseksi katsotun arvonaleneman, mikäli Asiakas on ottanut Tuotteen käyttöönsä. Mikäli Tuote ei täytä tämän sopimuskohdan mukaisia ehtoja, on se jälleenmyyntikelvoton, ja ostaja vastaa Tuotteen koko arvosta.

 

3. Palvelu

a. Peruuttamisilmoitus

Mikäli ostaja haluaa peruuttaa kaupan ja palauttaa Tuotteen, tulee hänen olla viimeistään 14 vuorokauden kuluttua Tuotteen vastaanottamisesta yhteydessä siihen Myyjän toimipisteeseen, josta hän on Tuotteen ostanut. Peruuttamisilmoitus tehdään lähettämällä näiden ehtojen liitteenä 2 oleva peruuttamislomake täytettynä Tuotteen myyneen toimipisteen sähköpostiosoitteeseen. Myyjän toimipisteiden yhteystiedot on lueteltu näiden ehtojen liitteessä 1. Peruuttamisilmoituksen voi toimittaa Myyjälle myös palauttaessaan Tuotteen liikkeeseen.

Ostajan tulee palauttaa Tuote viipymättä ja viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä Myyjän siihen toimipisteeseen, josta Tuote on ostettu (näkyy kauppasopimuksesta).

b. Peruutusoikeuden rajoitukset

Palvelulla ei ole peruutusoikeutta, jos tilattu Palvelu on kokonaan suoritettu.  Mikäli ostaja on tilannut Palvelun aloitettavaksi tai suoritettavaksi alle neljäntoista (14) päivän kuluessa kuluvasta päivästä, häneltä on pyydetty kirjallinen suostumus tähän ja peruuttamisoikeuden rajoittamiseen.

Siltä osin, kuin Palvelu on ostajan hyväksynnällä aloitettu peruuttamisaikana, mutta ostaja haluaa peruuttaa Palvelun peruuttamisoikeuttaan käyttäen, Myyjä varaa oikeuden periä ostajalta Palvelun suoritetun osan mukaiset ja muut siihen mennessä muodostuneet kohtuulliset kustannukset.

 

 

AJONEUVON, TUOTTEEN TAI PALVELUN VIRHE

1. Ajoneuvot: Ajoneuvon virheellisyyttä koskevat säännökset ja menettelytavat ovat esitetty Ajoneuvoa koskevassa myyntisopimuksessa.

2. Muu Tuote, kuten vara- tai lisäosa: Tuotteet tulee asentaa mahdollisen asennusohjeen mukaisesti ja niitä tulee hoitaa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tuotteilla on erillinen takuu vain, mikäli tuotekuvauksessa on niin ilmoitettu tai Myyjä on erikseen niin ilmoittanut. Asiakkaan tulee viivytyksettä ilmoittaa tuotteissa tai tilauksessa havaittu virhe, poikkeama tai vahinko Myyjälle. Varmistathan mahdollisuuksien mukaan jo ennen käyttöönottoa, että Tuote on ehjä.

Mikäli ostaja katsoo, että tuotteessa on virhe, ostajan tulee toimia seuraavasti:

a. ottaa reklamoitavasta Tuotteesta valokuva ja toimittaa kuva selvityksen kera Myyjälle;

b. antaa Myyjälle mahdollisuus tarkastaa reklamoitava Tuote. Reklamoitua tuotetta ei saa hävittää ennen kuin Myyjä on tuotteen tarkistanut;

c. keskeyttää reklamoidun Tuotteen asentaminen välittömästi, mikäli virhe havaitaan vasta asennuksen yhteydessä, ja toimia edellä mainituin ohjein ja ilmoittaa asiasta Myyjälle.

Mikäli tuotteissa tai toimituksessa on Myyjän arvion mukaan valmistus- tai toimitusvirhe, Myyjä korjaa ensisijaisesti virheen toimittamalla (ml. kuljetuskustannukset) uuden virheettömän Tuotteen tai toissijaisesti hyvittää Asiakkaalle Tuotteen hinnan. Myyjä pyrkii toimittamaan virheettömän tai puuttuvan Tuotteen mahdollisimman pian. Ellei ole toisin sovittu, Asiakkaan tulee palauttaa virheellinen Tuote Myyjälle.

Myyjä ei vastaa Tuotteen virheestä, mikäli se johtuu virheellisestä käsittelystä, asennuksesta (ml. kolmannen tekemät muutokset) tai huollosta.

3. Palvelu: Mikäli ostaja katsoo, että Palvelu ei vastaa sitä, mitä siitä on sovittu tai Palvelu on muutoin virheellinen, voi ostaja reklamoida Palvelun virheen suoraan Palvelun suorittaneelle Myyjän toimipisteelle Liitteen 1 mukaisten yhteystietojen perusteella. Virhe oikaistaan ensisijaisesti suorittamalla Palvelu uudelleen, paitsi milloin Myyjä toisin ilmoittaa.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Myyjä käsittelee ostajan henkilötietoja osapuolten välisen sopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi. Ostaja vastaa siitä, että hänen etämyyntiä varten antamansa henkilö- ja muut tiedot ovat ajan tasalla, täydellisiä ja paikkansapitäviä. 

Myyjä saattaa lähettää ostajalle tilaukseen liittyviä sähköposti- ja/tai tekstiviestejä. Myyjä noudattaa henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä löytyy Myyjän internetsivuilta osoitteesta https://www.tsushoauto.fi/kayttoehdot-ja-tietosuoja/tietosuojaseloste.html

 

YLIVOIMAINEN ESTE

Myyjä ei vastaa viivästyksestä, joka johtuu sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Myyjä ei kohtuudella ole voinut ottaa huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka vaikutuksia se ei kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

 

ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU

Näillä yleisillä kuluttajakaupan toimitusehdoilla ei miltään osin rajoitetta kuluttajan kuluttajansuojalain mukaisia oikeuksia.

Ensisijaisesti ratkaisemme erimielisyydet ostajan ja myyjän välisillä neuvotteluilla. Lisätietoa ja apua erimielisyyksien käsittelyyn saat myyntijohtajiltamme. Yhteystiedot löytyvät yrityksemme kotisivuilta sekä liitteestä 1.

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ostaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia ja voi jättää asian käsittelemättä, mikäli kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Jos erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne on nostettava ostajan asuinpaikan yleisessä alioikeudessa, ellei ostaja halua nostaa kannetta myyjän kotipaikan yleisessä alioikeudessa. Mikäli ostajan kotipaikka on muualla kuin Suomessa, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi myös viedä riidan ratkaistavaksi Verkkovälitteisen riidanratkaisun foorumille osoitteessa http://ec.europa.eu/odr.

Asian selvittelyn yhteydessä käytettävä sähköpostiosoitteemme on [email protected]

 

Liite 1 ja 2 – TOYOTA TSUSHO NORDIC OY:N TOIMIPISTEIDEN YHTEYSTIEDOT JA TOYOTA TSUSHO NORDIC OY – AJONEUVOJEN JA TUOTTEIDEN ETÄMYYNTIÄ KOSKEVA PERUUTTAMISLOMAKE