Sinulle sopivin kaskovakuutus

Toyota Vakuutus tarjoaa monipuolisen ja kattavan turvan Toyota-autoilijoille. Se kattaa autosi ja kaikki autoon asennetut alkuperäiset merkkikohtaiset valinnaisvarusteet, tavanomaiset lisävarusteet sekä jälkiasennetun viihde-elektroniikan ja navigaattorilaitteet.

 

SINULLE SOPIVIN TOYOTA KASKOVAKUUTUSTURVA

  • Voit valita suppeamman Osakaskon tai kattavan Täyskaskon, joita voit halutessasi täydentää lisäturvilla.
  • Täyskaskossa vakiona mm. pysäköintiturva, joka korvaa ilman bonusmenetystä esimerkiksi pysäköintialueilla syntyvien kolhujen korjaukset 200 € omavastuulla.
  • Vakuutuksen bonuskertymäsi voit hyödyntää täysmääräisesti aina 80 %:iin asti.
  • Toyota Vakuutus on saatavana oston yhteydessä uusiin ja käytettyihin Toyota-autoihin, Toyota-jälleenmyyjältäsi.
TURVAT TÄYSKASKO OSAKASKO
Sijaisautopalvelu +  
Lasiturva + +
Lunastusturva +  
Pysäköintiturva  
Törmäysturva  
Luonnonilmiöturva  
Henkilöturva
Lemmikkiturva
Hinaus- ja matkakulut
Eläinkolariturva
Ilkivalta, varkaus- ja paloturva
Vastuuturva ulkomaille
Oikeusturva
Rahoitusturva  


+ = valinnaiset lisäturvat

Törmäysturva korvaa vahingot, jotka ovat aiheutuneet yhteentörmäyksestä, tieltä suistumisesta, kaatumisesta tai muusta ulkoapäin äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneesta syystä. 

Sijaisautopalvelu korvaa hinauksen korjaamoon ja C-luokan sijaisauton käytöstä aiheutuneita kustannuksia enintään 40 vrk:lta, kun ajo on keskeytynyt Suomessa autosi teknisen vian, vaurioitumisen tai anastamisen vuoksi. Lisäksi matka- ja asumiskustannuksia korvataan enintään 500 euroa. 

Hinaus ja matkakulut korvaa hinauksen korjaamoon, kun ajo on keskeytynyt Suomessa autosi teknisen vian, vaurioitumisen, anastamisen, akun tai renkaan tyhjentymisen, polttoaineen loppumisen tai väärin tankkaamisen, avaimen katoamisen tai renkaan irtoamisen vuoksi. Lisäksi matka- ja asumiskustannuksia korvataan enintään 500 euroa. 

Sijaisautopalvelu ja Hinaus ja matkakulut ovat ulkomailla voimassa Hinaus- ja matkakulut ulkomailla -turvana. Siitä korvataan rikkoutuneen autosi hinaus lähimpään korjaamoon tai sen kuljettaminen kotipaikkakunnalle kuljettajan vammautuessa, sairastuessa tai kuollessa, jos matkustajalla ei ole ajokorttia. Jos autosi joudutaan jättämään korjattavaksi, korvataan sen noutamisesta yhden henkilön matkalippu. Auton kuljettamisen järjestelyistä on sovittava Ifin kanssa. 

Varkausturvasta korvataan vahingot autosi varkaudesta tai luvattomasta käyttöönotosta. Auton ja sen varusteiden pitää olla lukittuina. 

Paloturvasta korvataan irtipäässeen tulen ja salamaniskun aiheuttama palovahinko. Henkilöturva täydentää lakisääteisen liikennevakuutuksen antamaa turvaa. 

Henkilöturvasta maksetaan korvausta esim. jos henkilö on liikenneonnettomuudessa saanut fyysisen vamman tai menehtynyt vakuutetun ajoneuvon kuljettajana tai matkustajana. 

Eläinkolariturvasta korvataan vahingot eläimeen törmäämisestä. 

Lemmikkiturvasta maksetaan korvausta, jos koirasi tai kissasi on autosi matkustajana saanut liikenneonnettomuudessa fyysisen vamman tai menehtynyt saamiinsa vammoihin.

Ilkivaltaturvasta korvataan tahallisesta vahingonteosta autollesi aiheutunut vahinko. Toisella ajoneuvolla aiheutettua vahinkoa ei korvata Ilkivaltaturvasta. 

Lunastusturvasta maksetaan uuden samanlaisen auton käteismyyntihinta, jos autosi ikä on enintään 3 vuotta, ajokilometrit enintään 60 000 km ja korjauskustannusarvio yli 50 prosenttia uuden auton hinnasta. Lisäksi edellytyksenä on, että olet auton ensimmäinen omistaja tai haltija. Muissa tapauksissa lunastusturvasta maksetaan käypä hinta korotettuna 30 prosentilla, kun korjauskustannusten arvioitu määrä on yli 60 prosenttia auton käyvästä hinnasta. Käytettynä hankitusta autosta maksetaan enintään hankintahetken käypä hinta. 

Lasiturvasta korvataan autosi ikkunaan suoraan kohdistuneesta iskusta aiheutunut vahinko. Vahinkoja, jotka eivät vaikuta autosi liikenneturvallisuuteen, ei korvata. 

Pysäköintiturvasta korvataan vahinko, jos tuntematon moottoriajoneuvo on törmännyt pysäköitynä olleeseen autoosi. Korvauksen maksaminen ei alenna bonusta. 

Ajoneuvon oikeusturvasta korvataan välttämättömät ja kohtuulliset asianajoja oikeudenkäyntikulut autoosi liittyvissä riita- ja rikosasioissa. Vakuutetun maksettaviksi tuomittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja ei korvata. Korvauksen yläraja on 8 500 euroa. 

Vastuuturva ulkomaille korvaa ulkopuolisille ja autosi matkustajille aiheutetut vahingot, joista autosi kuljettaja on vastuussa. Enimmäiskorvaus on henkilövahingoissa 250 000 euroa, esinevahingoissa 250 000 euroa. 

Rahoitusturvasta maksetaan vahinkohetkellä erääntymätön saatava velkojalle tai korvaus leasing-vuokranantajalle, jos korvaus vakuutuksenottajalle evätään tai sitä alennetaan esimerkiksi suojeluohjeiden laiminlyönnin vuoksi. Rahoitusturva sisältyy Täyskaskoon, jos autosi on rahoitettu. 

Luonnonilmiöturvasta korvataan äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti tapahtunut ajoneuvon maalipinnan vaurioituminen rakeista, ajoneuvon vaurioituminen sen päälle pudonneesta oksasta, tai sen päälle kaatuneesta puusta, ja ajoneuvon vaurioituminen tulvasta ajoneuvon ollessa pysäköitynä. Korvauksen maksaminen ei alenna bonusta.

Lataa Toyota Vakuutuksen tuoteseloste.

Tuoteseloste (pdf)