Toyota Tsusho Nordic tukemassa Sydänlapsia ja -aikuisia - 
Autetaan ja ollaan tukena toisillemme <3   

Erityisesti tässä hetkessä on tärkeää olla mukana pitämässä rattaat pyörimässä.

Vietimme helmi-maaliskuussa kampanjaa, jossa jokaisesta uuden auton koeajosta lahjoitettiin 1 € Sydänlapsille. Lahjoitimme huhtikuun alussa 501 € Sydänlapsille ja -aikuisille toiminnan tukemiseksi. 
 

Sydänlapset ja -aikuiset ry on vuonna 1975 perustettu valtakunnallinen synnynnäisesti sydänvikaisten lasten, nuorten, aikuisten ja heidän läheistensä potilasjärjestö. Yhdistyksen keskeisenä tehtävänä on turvata kaikkien synnynnäisesti sydänvikaisten tutkimus ja leikkaushoito Suomessa. Tärkeinä toimintamuotoina ovat sopeutumisvalmennuskurssit,

leirit, tapaamiset, luennot sekä muut tapahtumat, joissa on mahdollisuus saada tietoa ja tavata vertaisiaan. Lisäksi yhdistys tiedottaa sydänvikaisten asioista julkaisemalla jäsenlehteä sekä tuottamalla monipuolista esite- ja opasmateriaalia.

 

 
kuva Jenna Rajavuori
 

Sydänlapset ja -aikuiset ry:llä on koko maan kattava alueosastoverkosto, joka toimii samoilla periaatteilla alueensa jäsenten hyväksi. Myös alueosastot järjestävät monipuolisesti erilaisia tapahtumia ja tapaamisia. Lisäksi yhdistyksellä on kolme valtakunnallista ryhmää; Sydänenkelit (lapsensa menettäneet), Synja (sydännuoret ja -aikuiset) sekä Pitkä QT (perinnöllinen rytmihäiriösairaus).

 

Elämä pitkäaikaissairauden kanssa vaatii sopeutumista niin sairaalta itseltään kuin hänen läheisiltään. Sydänlapset ja -aikuiset ry:n toiminnassa on keskeisintä, ettei yksikään sydänlapsi, sydännuori tai sydänaikuinen läheisineen kokisi olevansa yksin tai vailla tukea. Tätä työtä tehdäksemme, tarvitsemme yhteistyökumppaniemme tukea. Sydämelliset kiitokset Toyota Tsusho Nordic Oy:lle antamastanne tuesta!
Katja Laine, toiminnanjohtaja